Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на "Etaxi"


Настоящите Общи условия регламентират основните правила за ползване на приложението "Etaxi" и действат в отношенията между всеки потребител на "Etaxi" и „ИЗИТРАКИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул “Петър Райчев” №12, ет.0, офис №6, с ЕИК: 205242034.

Потребителите, желаещи да използват функционалностите на приложението „Etaxi”, достъпват същото на сайта www.etaxi.bg чрез своите интернет свързани мобилни смарт-устройства, без да е необходимо за целта да инсталират допълнителен софтуер. Единственото условие за правилното функциониране на приложението е потребителят да разреши достъп до определяне на местоположението на съответното смарт-устройство.

Достъпът до приложението е безплатен и ползването на същото от потребители не изисква регистрация. При използването на Приложението от потребителя не се изисква предоставяненето на лични данни, а такива не се събират или обработват от "ИЗИТРАКИНГ" ЕООД.

Приложението дава на потребителя възможността да извършва поръчки за наемане на лек таксиметров автомобил като директно се свърже с таксиметров водач, регистриран в платформата на "Etaxi", който предлага услуги по платен таксиметров превоз чрез "Etaxi". Приложението визуализра за потребителя местоположението на регистрираните в платформата на "Etaxi" водачи, с идентификационните им номера в системата, регистрационен номер, марка и модел на автомобил, таксиметрова тарифа и телефонен номер за връзка с водача.

Ползването на приложнието не включва предоставяне на интернет свързаност и крайно устройство. Потребителят сам и за своя сметка се грижи за интернет свързаността и експлоатационните качества на своето смарт-устройство. Осъщественият чрез поръчка от приложението таксиметров превоз се таксува според обявената от водача таксиметрова тарифа, а договорът за таксиметров превоз се сключва между потребителя и водача. Между потребителя и "ИЗИТРАКИНГ" ЕООД не възникват права или задължения, които да произтичат от или да са свързани с договор за таксиметров превоз. Приложението е средство за директна комуникация между потребител и доставчик на таксиметрови услуги, като "ИЗИТРАКИНГ" ЕООД не носи каквато и да било отговорност за качеството или точното изпълнение на таксиметровата услуга. "ИЗИТРАКИНГ" ЕООД не гарантира, че чрез използването на Приложението потребителят на същото ще получава таксиметрова услуга, която по всяко време ще отговаря на потребителските му очаквания, както и не носи отговорност за поведението, действията или бездействията на Водачи, с които потребителят се е свързал и поръчал таксиметрови услуги чрез Приложението. Приложението и/или неговото ползване от потребителя не представлява предложение за сключване на договор и чрез Приложението не се извършва посредничество за извършване на таксиметрови услуги. Потребителят заплаща изцяло и директно на Водача, с който е бил свързан чрез Приложението, дължимото възнаграждение/стойност за предоставената от водача услуга по таксиметров превоз. След осъществяване на заплащането, водачът издава касова бележка на потребителя.

"ИЗИТРАКИНГ" ЕООД си запазва правото да променя Приложението по начин, който намери за разумен с оглед повишаване на качеството и функционалността на същото. Потребителят няма право да иска обезщетение във връзка с възникнало прекъсване на работата или липса на достъп до Приложението. "ИЗИТРАКИНГ" ЕООД има правото във всеки момент и без да информира потребителите да преустанови временно или трайно достъпа до Приложението. В такива случаи информация ще бъде публикувана единствено на сайта www.etaxi.bg. "ИЗИТРАКИНГ" ЕООД не носи отговорност за вреди, понесени от страна на потребителя в резултат на това, че Приложението не функционира или не може да бъде използвано по желания от потребителя начин.

Потребителят ще използва Приложението съобразно целите, за които Приложението е предназначено, и само за собствени нужди, като се въздържа от непристойно поведение спрямо водачи, както и от предприемането на всякакви действия или бездействия, съставляващи закононарушения. "ИЗИТРАКИНГ" ЕООД не носи отговорност за извършването или последиците от извършването на незаконосъобразни действия от страна на потребител при използване на приложението.

Приложението следва да бъде използвано единствено и директно чрез сайта на www.etaxi.bg, като "ИЗИТРАКИНГ" ЕООД не препоръчва и не носи отговорност при достъпването на приложението чрез трети интернет страници и препращащи линкове от такива страници.

"ИЗИТРАКИНГ" ЕООД може да променя във всеки момент тези общи условия. Общите условия са публикувани на www.etaxi.bg. Потребителят приема извършени промени в общите условия, ако след публикуването им, направи поръчка на таксиметрова услуга чрез Приложението.